รับออกแบบโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท

ในการ รับออกแบบโลโก้บริษัท

จะต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญในการออกแบบคือต้องมีความสร้างสรรค์ มีลักษณะเฉพาะตัว มีความเรียบง่าย มีสีสันที่โดดเด่น สั้นกระชับ จดจำได้ง่าย และสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างชัดเจน

โลโก้ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายการค้าของบริษัท ห้างร้าน หรือ องค์กร ที่มีภาพเป็นชื่อบริษัท หรือลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่นเป็นองค์ประกอบร่วมกัน แต่วัตถุประสงค์หลักของโลโก้คือ การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภค และสามารถสะท้อนถึงตัวตนได้ตั้งแต่แรกเห็นและจดจำได้ง่าย

ลักษณะของโลโก้ควรเป็นอย่างไร

รับออกแบบโลโก้บริษัท
1.Wordmark เป็นโลโก้ที่ออกแบบโดยการนำตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียง หรือที่เรียกว่า logotype เช่นบริษัท eBay, IBM, Google.
2.Letterform เป็นโลโก้ที่สร้างจากการประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเดียวให้มีลักษณะพิเศษกว่า เช่น McDonald’s, Uber
3.Pictorial เป็นโลโก้ที่มีลักษณะเป็นรูปภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วจดจำได้ง่าย เช่น Twitter, Starbucks.
4.Abstract เป็นโลโก้ที่ไม่ได้สื่อถึงสิ่งใดแต่จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเหมือนกับภาพศิลปะแบบนามธรรม เช่น Nike, Futural.

โลโก้บริษัทควรสื่อถึงอะไร

ในการรับออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องสื่อได้ถึงรูปร่างและสีสันของโลโก้บริษัทได้ว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร ให้บริการอะไร เมื่อใครก็ตามที่เห็นโลโก้บริษัทแล้ว พวกเขาควรสัมผัสได้ถึงอะไร บุคลิกภาพของแบรนด์ ความโดดเด่นของแบรนด์ของคุณที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

สีใดที่เหมาะกับโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท
สีมีส่วนสำคัญมากต่องาน รับออกแบบโลโก้บริษัท เพราะสีสามารถสื่อถึงตัวของคุณได้อย่างดีที่สุด เทคนิดคือให้เลือกสีที่คู่แข่งไม่ได้ใช้สีในโลโก้ของเขา เพราะสีที่แตกต่างมีผลต่อทางด้านจิตวิทยา เช่น สีแดงถูกใช้อย่างเหมาะสมใบแบรนด์ โคคาโคล่า สีที่ทำให้รู้สึกที่ความมีชีวิตชีวา ความเร็ว ความตื่นเต้น หรือสีน้ำเงินของ Samsung, Ford ที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง ความมีระเบียบ ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี

แบบอักษร ควรมีลักษณะใด
อักษร สื่อถึงอารมณ์และความหมายที่แตกต่าง เหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย เช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับร้านขนมหวานที่สื่อถึงความน่ารัก ความอ่อนหวาน ความสนุกสนาน หรือ บริษัทที่ขายอะไหล่รถยนต์ที่ใช้อักษรที่มีลักษณะหนา ตรง สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน

7 เทคนิคในงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท

1.โลโก้ต้องดึงดูดต่อสายตาผู้พบเห็น และมีความหมายให้ผู้พบเห็นได้คิดตามว่าต้องการสื่อถึงอะไร แต่จะต้องดูไม่ยากจนเกินไป
2.เน้นความเรียบง่าย โลโก้เป็นเหมือนประตูนำทางสู่บริษัทของคุณได้ ความเรียบง่ายจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ ต้องออกแบบให้ดูเรียบง่ายสบายตาแต่สื่อความหมายของบริษัทได้
3.จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเข้าใจทันทีว่าโลโก้นี้สื่อถึงอะไร
4.สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โลโก้จะต้องออกแบบมาแล้วสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้
5.มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณต้องทำการวิจัยถึงธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจเพื่อให้โลโก้ของคุณมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น
6.ลักษณะของโลโก้ต้องใช้ได้กับทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้วางบนหัวกระดาษจดหมาย ตัวผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบโลโก้ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย เพราะโลโก้ของคุณจะถูกเผยแพร่และภาพลักษณ์ออกสู่สายตาได้ด้วย
7.ใช้สีอย่างสร้างสรรค์ การเลือกสีให้กับโลโก้ต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย นอกจากนี้การใช้สีต้องสื่อถึงความรู้สึกของผู้บริโภคให้เข้าใจได้ง่ายและกินใจเมื่อได้พบเห็น

และหัวใจสำคัญของงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท คือ

ต้องมีความสร้างสรรค์ ต้องมีเอกลักษณ์ คือตัวแทนของผลิตภัณฑ์ต้องมีความเป็นชิ้นเดียว สิ่งเดียว มีความเรียบง่ายเข้าถึงได้ง่าย จดจำได้ง่าย และต้องสื่อความหมายได้ ที่อาจจะใช้เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ และใช้สีสันให้พอดีโดยหลักการคือใช้เพียงแค่ 1-3 สีเพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสนกับสีสันที่มากจนเกินไป และทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบโลโก้เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบโลโก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร

รับออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้บริษัท

ออกแบบโลโก้บริษัท อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

สำหรับการ ออกแบบโลโก้บริษัท ปัญหาโดยส่วนใหญ่สำหรับนักออกแบบนั้น คือการออกแบบมาเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เมื่อ ออกแบบโลโก้บริษัท มาแล้ว อยากจะไปยื่นจดทะเบียนในทันทีเลยนั้น มันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าต้องห้าม ตามมาตรา 8 แห่งพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อีกทั้งยังต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือน หรือคล้ายกับของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้นแล้ว สำหรับการ ออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เมื่อได้ออกแบบมาแล้ว จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิ่งที่ตามมาคือ เจ้าของผู้ผลิตสินค้าภายใต้โล้โก้นั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้านั้นได้ 

เครื่องหมายการค้า คืออะไร

ซึ่่งหากเราได้กล่าวถึง การ ออกแบบโลโก้บริษัท ในที่นี้ ให้หมายความถึงเรื่อง เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 แห่งพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งให้คำนิยามของ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ว่าหมายถึง ภาพวาด, ภาพถ่าย, ภาพประดิษฐ์ตรา ชื่อ ข้อความ คำ ลายมือชื่อ ตัวหนังสือ และตัวเลข รวมถึงกลุ่มรูปทรงของวัตถุ รูปร่าง เสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 

แนวทางการออกแบบโลโก้บริษัท ที่สามารถจดทะเบียนได้

 1. ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

 

 • ชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา
 • ชื่อเต็มของนิติบุคคลที่สามารถจดทะเบียนได้ ต้องเป็นชื่อเต็มของนิติบุคคล และต้องแสดงโดยลักษณพิเศษ
 • ชื่อในทางการค้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ แต่ทั้งนี้ ชื่อดังกล่าว ต้องไม่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง 
 1. คำ หรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทางรัฐมนตรีประกาศกำหนด

2.1คำหรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หมายความว่า การใช้คำ หรือข้อความ ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ต้องไม่บ่งบอก หรืออธิบายถึงคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้น ๆ ซึ่งคำ หรือข้อความ ที่เล็งถึงคุณสมบัติพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

 

 • เป็นคำหรือข้อความ ที่มีความหมายรวมทั้งคำ ที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำในภาษาอื่น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คำทับศัพท์” 
 • เป็นคำ หรือข้อความ ที่เขียนขึ้นโดยเจตนาให้ตัวอักษรสะกดคำผิดหลับไวยากรณ์ ซึ่งหากพิจารณาการเรียกขานแล้ว ทำให้เข้าใจว่า เป็นคำ หรือข้อความที่มีการบรรยายถึงลักษณะพิเศษของสินค้านั้นโดยตรง
 • เป็นคำ หรือข้อความ ที่เขียนขึ้น โดยการนำคำ ที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป แล้วนำมารวมกัน แต่ความหมายออกมาบรรยายถึงลักษณะพิเศษของสินค้านั้นโดยตรง 

2.2 คำหรือข้อความดังกล่าว ต้องไม่ใช้ชื่อภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของภูมิศาสตร์ไทย หรือต่างประเทศ เช่นชื่อทวีป หมู่ เกาะ เป็นต้น

 1. คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ต้องเป็นคำที่สร้างใหม่ ไม่มีความหมาย หรือคำแปลใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 1. ตัวหนังสือ หรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น

 

 1. กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

 

เป็นการรวมกันตั้งแต่กลุ่มสี 2 สีขึ้นไป โดยแสดงลักษณะพิเศษ ไม่จำกัดว่า จะเป็นสีอ่อนหรือสีเข้ม แต่จะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นสีธรรมชาติของตัวสินค้า ตัวอย่างเช่น สีของเนื้อไม้ที่นำมาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ต้องไม่เกิดจากหน้าที่การงาน หรือการใช้งานของสินค้านั้น หรือเช่น สีไฟจากหน้าร้านเสริมสวย จะต้องไม่ใช่กลุ่มสีที่จัดเรียงกันตามแบบธรรมดา เป็นต้น 

ทำไมต้องลงทุนออกแบบโลโก้

แบรนด์คืออะไร ทำไม ออกแบบโลโก้ ถึงสำคัญ?

ตัวอย่างเช่น บนโลกนี้บริษัทเฟอร์นิเจอร์ในแบรนด์ต่างๆมากมาย แต่แบรนด์ที่โดดเด่นในความคิดของคนส่วนใหญ่คือ IKEA เมื่อผู้คนนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์ ในราคาที่ไม่แพง บริษัท IKEA เป็น บริษัท ที่คนจะนึกถึงในระดับต้นๆ

คุณ ดังที่ Scott Cook ผู้ร่วมก่อตั้ง Intuit กล่าวไว้ว่า:

“ แบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกกับผู้บริโภคอีกต่อไปว่ามันคือสิ่งที่ผู้บริโภคบอกต่อกันและกัน”

Scott Cook

รับออกแบบโลโก้

โลโก้คือวิธีที่ บริษัทองค์กรหรือบุคคล รับรู้โดยผู้ที่ได้สัมผัสมากกว่าการบอกแค่ชื่อของธุรกิจคุณ การ ออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ของแบรนด์ คือความรู้สึกแรกต่อผู้พบเห็น และมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเข้าหาคุณหรือไม่

โลโก้แบรนด์จึงอยู่ในใจพวกเขา อยู่ในความคิดของทุกคนที่สัมผัสกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพนักงานนักลงทุนสื่อและที่สำคัญที่สุดคือลูกค้า จะส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการพบเห็นโลโก้ของคุณ เพียงครั้วเดียว

"พูดง่ายๆการ ออกแบบโลโก้ คือการรับรู้เกี่ยวกับคุณ"

เมื่อลองนึกถึงแบรนด์ ยี่ห้อใดก็ได้ เช่น Apple, Coca-Cola, FedEx, Dunkin ’Donuts - ในที่นี้ คนไทยส่วนเป็นแฟนตัวยงของ Apple ที่นี่ดังนั้นเราจะไปลองยกตัวอย่างไปกับ โลโก้Apple

โลโก้ Apple คืออะไร?  มันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และสิ่งอื่นๆ เราไม่ได้เห็นแบรนด์ Apple ตามโฆษณาทีวี Internet ใบปลิว หรือป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่บ่อยๆทุกวันหรือพร่ำเพรื่อ แต่Apple เลือกการโฆษณาในระยะสั้นๆ พูดน้อยๆ หรือไม่พูดเลยมีแต่ภาพสวยๆเรียบง่าย ดึงดูดสายตา ในโฆษณาจะมีรูปสินค้านิดหน่อย หรือ 1/10% ของโฆษณา 25วินาที และจะมีในช่วงมีสินค้าใหม่เปิดตัวเท่านั้นเอง ในช่วงเวาลาพักเบรคระหว่างการดูสิ่งที่เพลิดเพลินไม่ว่า จะหนัง ละคร เพลง หรือข่าว ที่เราชื่นชอบก็จะมีการขั้นโฆษณา10นาที ที่หลายแบรนด์ที่ยัดเยียดเนื้อหาซ้ำๆพูดเยอะๆวุ่นวาย จนเกิดความหน้ารำคาญ แต่โฆษณา Apple ที่แตกต่างมาเพียง ภาพและเพลง กับรูปสินค้าสั้นๆ ปิดท้ายด้วยรูปApple แหว่งๆ แต่โฆษณานี้เรียบง่าย สามารถทำให้ผู้คนที่เห็นจดจำ และลืมโฆษณาเนื้อหารกๆน่ารำคาญทั้งหมดออกจากหัวนั่นคือการตลาดและการโฆษณาทั้งหมด มันเป็นการตลาดและการโฆษณาที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

ออกแบบโลโก้ ที่ดีคือบุคลิกภาพของแบรนด์
บุคลิกภาพของแบรนด์ที่เห็นครั้งแรกนั่นคือโลโก้ การออกแบบโลโก้ ที่ดีที่สุดจะเข้าถึงสเปกตรัมของความคิดอารมณ์และรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ โลโก้ของมันรวมถึงลักษณะเฉพาะตัวคือที่สุดของแบรนด์ นี่คือสิ่งที่ทำให้ Appleใช้นักออกแบบที่เก๋ไก๋มินิมอลหรือ REI เป็นนักทำกิจกรรมยืนอยู่ในธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้บุกเบิก โลโก้ที่ดีของแบรนด์คือเหตุผลที่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับลูกค้าที่เหนียวแน่นและเป็นพื้นฐานของความคิดส่วนตัวที่ก่อตัวขึ้น เมื่อนึกถึงสินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สถาปัตยกรรมของโลโก้คุณ
สถาปัตยกรรมตราสินค้าหรือโลโก้คือระบบชื่อสีสัญลักษณ์และภาษาภาพที่ประสานกันซึ่งกำหนดตราสินค้าหรือโลโก้สินค้าและบริการ สถาปัตยกรรมของโลโก้ที่เหนือกว่านั้นมีความตั้งใจและใช้งานง่ายซึ่งเกิดจากการค้นคว้าเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า ระบบสถาปัตยกรรมโลโก้บริษัท มักถูกจัดประเภทเป็นภาพหลัก โลโก้แบรนด์หลักที่เป็นหนึ่งเดียว จะต้องเชื่อมโยงแบรนด์ย่อยหลายแบรนด์ โลโก้ที่ได้รับการรับรองและเป็นที่นิยมประกอบด้วยแบรนด์หลักที่มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปตามแบรนด์ลอง

โลโก้และสโลแกน

ชื่อและแท็กไลน์

โลโก้และสโลแกนของแบรนด์เป็นสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลกมากที่สุด ควรจะเต็มไปด้วยความหมายไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือเป็นผลมาจากการเล่าเรื่องแบรนด์อย่างมีระเบียบแบบแผน มีหลายอย่างในการสร้างชื่อโลโก้และสโลแกน ในการวิจัยตลาดเชิงลึกการระดมความคิดการปรับแต่งและการทดสอบ - กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่า โลโก้เหล่านี้ไม่เพียงมีความหมาย แต่ยังสามารถแสดงเป็นเจ้าของได้ด้วย ลักษณะที่ซับซ้อนของการสร้างโลโก้และสโลแกนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญ โลโก้ที่ชัดเจนบ่งบอกถึงการนำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัส

เอกลักษณ์ของโลโก้

Brand-Identity นักออกแบบโลโก้

เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเป็นมากกว่าโลโก้ Identity คือการสรุปภาพของความจริงอันลึกซึ้งที่เปิดเผยเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณในด้านกลยุทธ์และการวางตำแหน่ง อัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพจะรวบรวมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของแบรนด์ของคุณรวมถึงบุคลิกภาพคำมั่นสัญญาและวัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณคือตราประทับที่มีต่อโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความหมายที่มีพลังในการสื่อสารสาระสำคัญของแบรนด์ของคุณในทันทีที่มองเห็นได้กับทุกคนที่สัมผัส

ออกแบบโลโก้ คืออะไร ?
การสร้างโลโก้คือการกำหนดลักษณะการรับรู้ของ บริษัท องค์กรหรือบุคคล

การรับรู้ของลูกค้าเองจะไม่ออกไปซื้อ iPhoneรุ่นใหม่ แม้จะดีแค่ไหน แถมราคายังสูงกว่าตลาดทั่วไปแต่เชื่อไหมว่าจิตได้สำนึกของหลายๆคนพยายามและอยากได้มาครอบครองแม่จะต้องเป็นหนี้ เพราะ Apple ได้ฝั่งรากความรู้สึกต่อสังคมทั้งโลก ว่าตัวมันอยู่เหนือแบรนด์อื่นทั้งหมด แค่เพียงคุณหยิบมันออกมาพร้อมโลโก้ Appleแหว่งๆ ผู้คนที่อยู่แวดล้อมคุณจะรู้สึกถึงความมีรสนิยมของผู้ใช้ทันทีถึงแม้ไม่ได้พูดมันออกมาก็ตาม

กล่าวโดยสรุปว่าแต่ละคนรับรู้แบรนด์อย่างไร (โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว) ทั้งหมดเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์นั้นอย่างไร พลังของการสร้างโลโก้เป็นความจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับการรับรู้:

การรับรู้เป็นสิ่งที่อ่อนแอ จนถูกแบรนด์ครอบงำ

การสร้างแบรนด์มีอำนาจในการกำหนดรูปแบบการรับรู้ของเราเพราะการรับรู้เหล่านั้นอ่อนไหวต่อการถูกสร้างขึ้น พวกเขาแทบจะร้องไห้ออกมา ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามเรากำลังค้นหาความหมายและลำดับในโลกรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีเราก็หลงทาง เราต้องการให้ความเป็นจริงของเรามีเหตุผล

เท่าที่สมองของเรากังวลไม่มีความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างการรับรู้และความเป็นจริง สิ่งที่เรารับรู้คือสิ่งที่เป็นจริงสำหรับเรา พลังที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์อยู่ที่นี่ หากการสร้างแบรนด์สามารถหล่อหลอมการรับรู้ของเราและการรับรู้ของเราคือความจริงของเราสิ่งนั้นจะเป็นดังนี้:

การสร้างแบรนด์มีอำนาจในการกำหนดความเป็นจริง

มันอาจจะฟังดูเกินบรรยาย แต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริง พลังของการสร้างแบรนด์ต่อความเป็นจริงของผู้บริโภคคือเหตุผลที่ บริษัท ต่างๆเช่น Apple ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ในทุกๆปี เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากความสามารถในการออกแบบการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในรูปแบบที่มีคุณค่ามหาศาล

ทำไมต้องลงทุนในการสร้างโลโก้?

ทำไมต้องลงทุนออกแบบโลโก้

ความลังเลของบาง บริษัท ที่จะลงทุนในการสร้างโลโก้ก็เป็นเรื่องของการรับรู้เช่นกัน

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและผลตอบแทนเชิงปริมาณ แต่ข้อเท็จจริงง่ายๆก็คือคุณไม่สามารถกำหนดราคาให้กับมูลค่าของการพัฒนาแบรนด์ที่แท้จริงอย่างแท้จริงได้

แล้วทำไมต้องลงทุนในการ ออกแบบโลโก้? คำปฏิบัติการที่นี่คือ "การลงทุน" มี บริษัท จำนวนมากเกินไปที่มองว่าการสร้างโลโก้ เป็นเพียงค่าใช้จ่ายอื่นที่นับรวมกับงบประมาณการตลาดของตน แต่เมื่อคุณเข้าใจว่าการสร้างตราสินค้าที่สำคัญมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรคุณจะเห็นว่ามันเป็นมากกว่ากลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถให้ผลตอบแทนที่วัดผลได้ตลอดอายุของ บริษัท ของคุณ ดูผลตอบแทน 5 อันดับแรกที่คุณจะได้รับจากการลงทุนสร้างแบรนด์ของคุณ:

ดึงดูดลูกค้าในกลุ่มตลาดอย่างถาวร
เป้าหมายหลักของการริเริ่มการสร้างโลโก้คือการวิจัยลูกค้า การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้คุณระบุได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าประเภทใดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมของ บริษัท ของคุณ ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างตัวตนของผู้ชมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและสร้างข้อความทางการตลาดที่กำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าในอุดมคติของคุณ ลูกค้าในกลุ่มตลาดของคุณไม่เพียง แต่มีแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งที่คุณขายเท่านั้น พวกเขายังมีความเชื่อมั่นกับแบรนด์ของคุณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสินค้าใหม่ คุณจะเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้าคุณจะเลือก