รับออกแบบโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท

ในการ รับออกแบบโลโก้บริษัท

จะต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญในการออกแบบคือต้องมีความสร้างสรรค์ มีลักษณะเฉพาะตัว มีความเรียบง่าย มีสีสันที่โดดเด่น สั้นกระชับ จดจำได้ง่าย และสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างชัดเจน

โลโก้ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายการค้าของบริษัท ห้างร้าน หรือ องค์กร ที่มีภาพเป็นชื่อบริษัท หรือลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่นเป็นองค์ประกอบร่วมกัน แต่วัตถุประสงค์หลักของโลโก้คือ การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภค และสามารถสะท้อนถึงตัวตนได้ตั้งแต่แรกเห็นและจดจำได้ง่าย

ลักษณะของโลโก้ควรเป็นอย่างไร

รับออกแบบโลโก้บริษัท
1.Wordmark เป็นโลโก้ที่ออกแบบโดยการนำตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียง หรือที่เรียกว่า logotype เช่นบริษัท eBay, IBM, Google.
2.Letterform เป็นโลโก้ที่สร้างจากการประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเดียวให้มีลักษณะพิเศษกว่า เช่น McDonald’s, Uber
3.Pictorial เป็นโลโก้ที่มีลักษณะเป็นรูปภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วจดจำได้ง่าย เช่น Twitter, Starbucks.
4.Abstract เป็นโลโก้ที่ไม่ได้สื่อถึงสิ่งใดแต่จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเหมือนกับภาพศิลปะแบบนามธรรม เช่น Nike, Futural.

โลโก้บริษัทควรสื่อถึงอะไร

ในการรับออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องสื่อได้ถึงรูปร่างและสีสันของโลโก้บริษัทได้ว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร ให้บริการอะไร เมื่อใครก็ตามที่เห็นโลโก้บริษัทแล้ว พวกเขาควรสัมผัสได้ถึงอะไร บุคลิกภาพของแบรนด์ ความโดดเด่นของแบรนด์ของคุณที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

สีใดที่เหมาะกับโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท
สีมีส่วนสำคัญมากต่องาน รับออกแบบโลโก้บริษัท เพราะสีสามารถสื่อถึงตัวของคุณได้อย่างดีที่สุด เทคนิดคือให้เลือกสีที่คู่แข่งไม่ได้ใช้สีในโลโก้ของเขา เพราะสีที่แตกต่างมีผลต่อทางด้านจิตวิทยา เช่น สีแดงถูกใช้อย่างเหมาะสมใบแบรนด์ โคคาโคล่า สีที่ทำให้รู้สึกที่ความมีชีวิตชีวา ความเร็ว ความตื่นเต้น หรือสีน้ำเงินของ Samsung, Ford ที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง ความมีระเบียบ ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี

แบบอักษร ควรมีลักษณะใด
อักษร สื่อถึงอารมณ์และความหมายที่แตกต่าง เหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย เช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับร้านขนมหวานที่สื่อถึงความน่ารัก ความอ่อนหวาน ความสนุกสนาน หรือ บริษัทที่ขายอะไหล่รถยนต์ที่ใช้อักษรที่มีลักษณะหนา ตรง สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน

7 เทคนิคในงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท

1.โลโก้ต้องดึงดูดต่อสายตาผู้พบเห็น และมีความหมายให้ผู้พบเห็นได้คิดตามว่าต้องการสื่อถึงอะไร แต่จะต้องดูไม่ยากจนเกินไป
2.เน้นความเรียบง่าย โลโก้เป็นเหมือนประตูนำทางสู่บริษัทของคุณได้ ความเรียบง่ายจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ ต้องออกแบบให้ดูเรียบง่ายสบายตาแต่สื่อความหมายของบริษัทได้
3.จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเข้าใจทันทีว่าโลโก้นี้สื่อถึงอะไร
4.สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โลโก้จะต้องออกแบบมาแล้วสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้
5.มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณต้องทำการวิจัยถึงธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจเพื่อให้โลโก้ของคุณมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น
6.ลักษณะของโลโก้ต้องใช้ได้กับทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้วางบนหัวกระดาษจดหมาย ตัวผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบโลโก้ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย เพราะโลโก้ของคุณจะถูกเผยแพร่และภาพลักษณ์ออกสู่สายตาได้ด้วย
7.ใช้สีอย่างสร้างสรรค์ การเลือกสีให้กับโลโก้ต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย นอกจากนี้การใช้สีต้องสื่อถึงความรู้สึกของผู้บริโภคให้เข้าใจได้ง่ายและกินใจเมื่อได้พบเห็น

และหัวใจสำคัญของงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท คือ

ต้องมีความสร้างสรรค์ ต้องมีเอกลักษณ์ คือตัวแทนของผลิตภัณฑ์ต้องมีความเป็นชิ้นเดียว สิ่งเดียว มีความเรียบง่ายเข้าถึงได้ง่าย จดจำได้ง่าย และต้องสื่อความหมายได้ ที่อาจจะใช้เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ และใช้สีสันให้พอดีโดยหลักการคือใช้เพียงแค่ 1-3 สีเพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสนกับสีสันที่มากจนเกินไป และทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบโลโก้เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบโลโก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร

ออกแบบโลโก้-ผู้หญิง

อำนาจและพลังของ สี กับการ ออกแบบโลโก้

อำนาจและพลังของ สี กับการ ออกแบบโลโก้ สื่อถึงความหมายได้อย่างทรงพลัง

ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่า ในชีวิตประจำวันของเราจะมีองค์ประกอบของ สี เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่ว่าเราเดินไปห้างจะซื้อเสื้อผ้าสักตัว นอกจากลวดลาย ชนิดเนื้อผ้าแล้ว เรายังต้องนึกถึง สี ของเสื้อนั้นด้วยว่า เราจะเลือกเสื้อสีอะไร เราชอบสีไหน สีไหนเหมาะกับเรา

อย่างที่มีนักจิตวิทยาชาวสวิส Mr.Carl Jung ได้กล่าวไว้ว่า “Colors are the mother tongue of the subconscious “ ความหมายคือ สี เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจทางด้านต่าง ๆ ทำให้สีมีบทบาทสำคัญในชีวิตคนเราอย่างมาก ทั้งทางด้านอารมณ์ และ พฤติกรรม ดั้งนั้นเมื่อเรานำ สี เข้ามาประกอบกับการทำธุรกิจ อย่างเช่น การออกแบบโลโก้ต่าง ๆ ที่มีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง สีไหนที่เหมาะกับแบรนด์ธุรกิจของเรา รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาเว็บไซต์ จะช่วยทำให้เว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือ

สี (Color) หมายถึง การตกกระทบของแสงที่ตกกระทบมายังสายตา ทำให้มองเห็นเป็นสีทั้งสีเข้มสีอ่อนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ สียังมีผลต่ออารมณ์ จิตใจ และความรู้สึก รวมถึงส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาอีกด้วย จึงได้มีการนำความหมายของแต่ละสีมาประยุกต์ใช้เข้ากับงานออกแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้การนำ สี มาใช้ในงานออกแบบต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยาของสีด้วยถึงความหมาย และสัญลักษณ์อีกด้วย

โลโก้สีฟ้า – ความฉลาด ความศรัทธา สีแห่งน้ำทะเล ท้องฟ้า

รับออกแบบโลโก้
สีฟ้า - เป็นสีที่แสดงถึงสติปัญญา ความฉลาด ความไว้วางใจ ความศรัทธา เป็นสีที่มีผลต่อจิตใจ ร่างกาย การเผาผลาญอาหารของมนุษย์ ความสดใส ความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง ปลอดภัย เบาสบาย
พลังของสีฟ้า – ให้ความรู้สึกที่สงบเป็นที่สุด ช่วยทำให้ผ่อนคลาย และ ทำให้จิตใจสงบลงได้ด้วย เนื่องจากเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย เป็นสีที่ปลอดภัยที่สุดที่คนทั่วโลกยอมรับ โทนสีฟ้ากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และอิสระได้อย่างดี

ออกแบบโลโก้ สีฟ้าตามหลักฮวงจุ้ย – สีฟ้า (ธาตุน้ำ หรือ ธาตุลม) เป็นสีแห่งความร่ำรวย รวมถึงโอกาสที่ได้ทำงาน ได้รับผลตอบแทนสูง มีช่องทางในชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สีฟ้าในธุรกิจ - ในด้านการออกแบบจะใช้สีฟ้าเกี่ยวกับแบรนด์ไอที เทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย สีที่สื่อถึงความสดชื่นได้อีก นักออกแบบจะถือว่าสีฟ้าเป็นสีที่ปลอดภัยที่สุด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความอิสระได้เป็นอย่างดี เช่น Windows, Skype, KrungThai, Seefah เป็นต้น

สีชมพู - สีแห่งความรัก ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน

รับออกแบบโลโก้
สีชมพู - เป็นสีที่มีพลังของความรัก ความปราถนา มีความอ่อนโยน ความน่าทะนุถนอม มีผลต่อความรู้สึกที่อ่อนหวาน ความสวยงาม สุขภาพที่ดี เพศหญิง หัวใจ และมิตรภาพ
พลังของสีชมพู – สีชมพูมีพลังในการรักษา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ สีชมพูช่วยให้จิตใจสงบได้ ผ่อนคลาย และอ่อนโยน สีชมพูช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึงความรัก ความชื่นชม ความน่าทะนุถนอม ดึงดูดความอ่อนเยาว์ ความสนุกสานาน ความอ่อนหวานได้ดี

ออกแบบโลโก้ สีชมพูตามหลักฮวงจุ้ย - สีชมพู (ธาตุไฟ) เป็นสีแห่งความรัก ความมั่นคง ทั้งทางสังคมและความรัก มีคนคอยสนับสนุนค้ำจุน รวมถึงแสดงถึงความรักใคร่ ความรักที่สดชื่น

สีชมพูในธุรกิจ – เป็นสีที่มีความน่ารัก และงดงาม ในการออกแบบ สีชมพูมักถูกใช้ในสินค้าที่มีความน่ารัก ความสวยงาม สินค้าเกี่ยวกับสุภาพสตรี แม่และเด็กเล็ก แฟชั่น ความงามที่มีสีชมพูเป็นองค์ประกอบหลัก

สีแดง – ความเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่น ความอันตราย

รับออกแบบโลโก้
สีแดง – เป็นสีที่มีการอ้างอิงจากดวงอาทิตย์ ไฟ สีแดงเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ความอนตราย ความมุ่งมั่น ความก้าวร้าว อันตราย ความเป็นผู้นำ ความมีชื่อเสียง ลาภยศ ความรัก สื่อถึงพลังงานที่ช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร เพิ่มอัตราการเผาผลาญ ความดันโลหิต ทำให้วัตถุสิ่งของมีความโดดเด่น สะดุดตา ประสาทสัมผัสมีความตื่นตัว
พลังของสีแดง - สีแดงสื่อถึงพลังงานทางเพศชาย ช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร เพิ่มการขับเหงื่อ เพิ่มอัตราการเผาผลาญและความดันโลหิต ช่วยทำให้วัตถุหรือสิ่งของโดดเด่นและสะดุดตา ทำให้ประสาทสัมผัสตื่นตัว

ออกแบบโลโก้ สีแดงตามหลักฮวงจุ้ย - สีแดง (ธาตุไฟ) เป็นสีแห่งความมั่นคง ทั้งทางสังคม และ ความรัก ทำให้คนชื่นชอบ มีคนคอยสนับสนุน

สีแดงในธุรกิจ – สีแดงในการออกแบบได้หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบป้ายเตือนต่าง ๆ การนำมาตกแต่งห้องเพื่อสร้างความสดชื่น ลงในข้อความ และรูปภาพ อย่างป้าย Sale หรือโปรโมชั่น เพราะเป็นสีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเน้นเฉพาะจุด ช่วยกระตุ้นให้คนอยากซื้อสินค้า ทำให้สินค้าหรือแบรนด์ดูน่าดึงดูดและมีความน่าสนใจ เช่น Coca Cola, Netfilix, Uniqlo, Canon, Air Asia, CNN เป็นต้น

สีเหลือง - ความสดใหม่ ความร่าเริง ความสดใส

รับออกแบบโลโก้
สีเหลือง – เป็นสีที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบมากเป็นอันดับต้น ๆ สีที่มองแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น สดใส ยังสื่อถึงอารมณ์แห่งความสุข ความสดใหม่ ความร่าเริง เรามักจะพบสีเหลืองในงานปาร์ตี้ต่าง ๆ
พลังของสีเหลือง - สีเหลืองช่วยในเรื่องของการเจริญอาหาร การกระตุ้นสมองและความจำ ช่วยสร้างความมั่นใจ สีเหลืองช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล

ออกแบบโลโก้ สีเหลืองตามหลักฮวงจุ้ย - สีเหลือง (ธาตุดิน) เป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา ประสบผลสำเร็จในการเรียน

สีเหลืองในธุรกิจ – ในการออกแบบ เรามักพบสีเหลืองในงานออกแบบห้องที่ต้องการบรรยากาศสดใส ร่าเริง ส่วนในเรื่องของการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์หรือสื่อออนไลน์ สีเหลืองเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจ ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและความสนุก ในส่วนของธุรกิจจะเป็นเกี่ยวกับอาหาร ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี ที่อยู่อาศัย เช่น เชลล์, CP, Macdonald, Ferrari, Subway. เป็นต้น

สีเขียว – ความร่มรื่น ความเป็นธรรมชาติ การเติบโต


สีเขียว - เป็นสีที่ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความเป็นธรรมชาติ ที่สบายตาสบายใจ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม การดูแล การรักษาเยียวยา
พลังของสีเขียว – สีเขียวช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียด ความตื่นตระหนก และความวิตกกังวล สัญลักษณ์สากลของคำว่า ผ่าน หรือ ไม่ได้

ออกแบบโลโก้ สีเขียวตามหลักฮวงจุ้ย - สีเขียว (ธาตุไม้ หรือ ธาตุดิน) เป็นสีแห่งการเจริญเติบโต สีแห่งสุขภาพที่ดี เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงาน การเงิน และสุขภาพที่แข็งแรง

สีเขียวในธุรกิจ – ในเชิงการออกแบบ สีเขียวยังหมายถึงความมั่งคั่ง การเจริญเติบโต ความสดใหม่ และมีคุรภาพ สื่อถึงสินค้าประเภทออแกนิก ถูกนำมาใช้ในงานตกแต่งภายใน สไตล์คันทรี ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นสินค้าที่ทำจากธรรมชาติ ออแกนิก สื่อถึงความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค เช่น Starbuck, AIS, Line, Betagro, Grab, Chang, กสิกรไทย เป็นต้น

สีม่วง - ความมีเสน่ห์ ความหลงใหล ความมีเกียรติ

รับออกแบบโลโก้
สีม่วง – เป็นสีที่สื่อถึงความหรูหรา ความมั่งคั่ง ความมีเกียรติ ให้อารมณ์ถึงความรู้สึกที่ลึกลับ ความมีเสน่ห์ชวนหลงใหล น่าค้นหา แฝงด้วยพลังอำนาจ ความอาลัย ความโศกเศร้า การไว้อาลัย
พลังของสีม่วง - สีม่วงเป็นสีที่ช่วยในการทำสมาธิ ช่วยให้นอนหลับได้อย่างดี กระตุ้นความสร้างสรรค์ทางความฝันและสติปัญญา สงบจิตใจที่ว้าวุ่นได้

ออกแบบโลโก้ สีม่วงตามหลักฮวงจุ้ย - สีม่วง (ธาตุไฟ) เป็นสีแห่งโอกาสที่ได้ทำงาน ได้รับผลตอบแทนสูง มีช่องทางในชีวิตที่ดี มีความร่ำรวยยิ่งขึ้น

สีม่วงในธุรกิจ – ในงานออกแบบจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิง น้ำหอม เครื่องสำอาง สินค้าแฟชัน ผลิตภัณฑ์ที่มีความ Luxury ราคาสูง ดูมีมูลค่า ช่วยสร้างความหรูหรา และความน่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, การบินไทย, Yahoo, อสมท., Powerbuy. เป็นต้น

สีขาว : ความสะอาด ความเรียบง่าย ความบริสุทธิ์

รับออกแบบโลโก้
สีขาว - เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความสะอาด เพราะสีขาวมีความสัมพันธ์กับความดีงาม ความเรียบง่าย สันติภาพ แสงสว่าง ความไร้เดียงสา การพยาบาล และแสงสว่าง สีขาวเป็นสีที่มีพลังในการริเริ่มความคิดใหม่ ๆ ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ แต่หากการนำสีขาวมาใช้ในงานออกแบบ มักจะนึกถึงสไตล์มินิมอล การออกแบบที่ดูแล้วสะอาดตา สบายใจ
พลังของสีขาว – สีขาวมีพลังช่วยสร้างความสมดุลให้กับการตัดสินใจ สร้างความรู้สึกสะอาด ปลอดภัย สื่อถึงความสมบูรณ์แบบ ความจริง ความมีเมตตา ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับความคิดใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน สีขาวยังสื่อถึงความรู้สึกเบื่อหน่าย จืดชืด หากใช้มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกว่างเปล่า และโดดเดี่ยวได้

ออกแบบโลโก้ สีขาวตามหลักฮวงจุ้ย – สีขาว (ธาตุทอง หรือ ธาตุลม) ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นสีสำหรับคนที่ทำงาน หรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ ไอเดียใหม่ ๆ ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์

สีขาวในธุรกิจ - ประเภทเครื่องแต่งกาย สุขภาพ และ เทคโนโลยี เช่น Apple, HP, Wikipedia, Swarovski, Ck Calvin Kien, เป็นต้น

สีดำ - ความมีอำนาจ ความลึกลึบ ความมืด


สีดำ – เป็นสีที่สื่อถึงความมีอำนาจ ความน่ากลัว ความลึกลับ ความตาย เป็นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้า เสียใจ ความเป็นทางการ ความหรูหรา ความทุกข์ ความเศร้า ความโกรธ ทำให้เป็นสีที่ยอดนิยมของใครหลายคน ด้วยมุมมองของนักออกแบบ ให้ความรู้สึกที่หรูหรา ราคาแพง รสนิยม แต่ต้องระวังอย่างใช้สีดำมากเกินไป เพราะจะทำให้รู้สึกอึดอัด หรือ การครอบงำ
พลังของสีดำ - สีดำเป็นสีอมตะ คลาสสิค สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกลับ ช่วยส่งเสริมเรื่องการควบคุมตนเองและความเป็นอิสระสื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ความชั่วร้าย ความมืด

ออกแบบโลโก้ สีดำตามหลักฮวงจุ้ย - สีดำ (ธาตุน้ำ) เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความสงบ ความไม่แน่นอน แฝงทั้งพลังอำนาจ และความอ่อนไหว ความลึกลับ ยากแท้จะหยั่งถึง

สีดำในธุรกิจ - ในการแต่งบ้านจะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์ลอฟท์เท่ ๆ หรือ การตกแต่งแบบเข้มขรึม สีที่มีความหมายได้หลายอย่าง ดูแล้วไม่น่าเบื่อ และเป็นสีกลางที่นำมาใช้ร่วมกับสีอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว
Chanel, L’oreal, Cartier, Yves Saint Laurent, Adidas, Nike, Playboy

สีส้ม - ความกระตือรือร้น ความคิด ความสร้างสรรค์

รับออกแบบโลโก้
สีส้ม – เป็นสีที่สื่อถึงจิตวิญญาณและความรู้ ความกระตือรือร้น การผจญภัย ความยุติธรรม ความมั่นใจ ความปราถนา การให้กำลังใจ สีส้มช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสมองเพิ่มความชุ่มชื้น การกระตุ้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ การมองโลกในแง่ดี ความบริบูรณ์
พลังของสีส้ม - สีส้มเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นพลังงาน และความสดชื่น สื่อถึงการมองโลกในแง่ดี ไปจนถึงสุขภาพที่ดี เช่นความสมบูรณ์ของผลส้ม สีส้มเป็นสีแห่งความสนุกและการผจญภัย ช่วยจุดประกายการสื่อสารที่ดี ช่วยกระตุ้นการทำงานของจิตใจ

ออกแบบโลโก้ สีส้มตามหลักฮวงจุ้ย – สีส้ม (ธาตุดิน) เป็นสีที่ให้พลังในการดึงดูดพลังอำนาจ และความมั่นคง มั่งคั่ง

สีส้มในธุรกิจ – ในการออกแบบมักนำไปใช้ออกแบบห้องครัว หรือจานชาม เพราะสีส้มกระตุ้นความรู้สึกหิวได้ดี เจริญอาหาร เช่น แฟนต้า, Wongnai, CAT, Thai PBS, JBL, TNT, Shopee เป็นต้น

หากต้องการดูลัคนาราศีแบบฉบับเต็ม กรุณาติดต่อทาง line Id :doney.dao หรือทาง FB https://www.facebook.com/logodesignnow/

รับออกแบบโลโก้

การใช้ “อัตราส่วนทอง” ในการ ออกแบบโลโก้

รับออกแบบโลโก้

สำหรับนักออกแบบโลโก้ และบุคคลทั่วไปที่กำลังสนใจจะออกแบบโลโก้ เรามารู้กันว่า “อัตราส่วนทอง” คืออะไร ทำไมต้องใช้ และจะใช้มันในการออกแบบโลโก้  อย่างไร

อัตราส่วนทอง เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้เองตามธรรมชาติ ในสัดส่วนสรีระร่างกาย ใบหน้ามนุษย์ ในสี แม้กระทั่งคลื่นเสียง เพราะมันเป็นธรรมชาติ จึงถูกนำไปใช้ในงานศิลปะ การใช้สี สถาปัตยกรรม ดนตรี พบเห็นได้จากงานออกแบบนับพันๆปีอันสวยงามและมีชื่อเสียง จากงานวิจัยพบว่า เราจะรับรู้สิ่งที่มี อัตราส่วนทอง ว่าสวยงาม กลมกลืน เป็นขอบเขตกฎเกณฑ์ของความสมบูรณ์แบบ โดยเราไม่รู้ตัว

Fibonacci ฟีโบนัชชี

ก่อนจะเข้าใจอัตราส่วนทอง เรามาทำความรู้จักกับ จำนวนฟีโบนัชชี เป็นสูตรคำนวณคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี Leonardo Fibonacci (ค.ศ. 1170-1250) ผู้ถูกยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในยุคกลาง 

 เราสามารถเห็นลำดับเลขแบบนี้ได้ทั่วไป เช่น จำนวนกลีบดอกไม้ จำนวนกลีบที่ม้วนตัวซ้อนกันของกลีบดอกทานตะวัน การเรียงกันของตาสับปะรด การวางคีย์ของเปียใน เมื่อเราคุ้นเคยกับมันแล้ว เราจะสังเกตเห็นมันได้ทุกที่

ลำดับเลขจะเป็น 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

สังเกตเห็นไหมว่ามันทำงานยังไง ตัวเลขตำแหน่งถัดมาเป็นผลรวมของตัวเลขสองตำแหน่งข้างหน้า และต่อไปเรื่อยๆ

ลองมาทำให้เป็นภาพที่ใช้ในการออกแบบ โดยใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมแทน จะออกมาเป็นแบบนี้

ลองมาต่อกันเป็นเกมปริศนาสร้างพื้นที่ จะได้แบบนี้

อัตราส่วนทอง

อัตราส่วนทอง คือ อัตราส่วนที่ใช้เลขทางคณิตศาสตร์มาอธิบายความงดงามของธรรมชาติ เมือคำนวณออกมาแล้วจำนวนฟีโบนัชชี ถือว่ามีความใกล้เคียงที่สุด โดยอัตราส่วนทองจะเท่ากับ 1:1.618 อัตราส่วนทองแสดงถึงความสัมพันธ์กันของจำนวนสองจำนวน จำนวนที่น้อยกว่าแทนค่าด้วย a จำนวนที่มากกว่าแทนค่าด้วย b ในที่นี้จะใช้ความยาวในการทำให้เห็นภาพ โดยอัตราส่วนความยาวของ a ต่อ b จะเท่ากับ อัตราส่วนความยาวของ b ต่อความยาวทั้งหมด (a+b)

Golden Spiral เรขาคณิตเกลียวทอง

นอกจากรูปแบบที่เกิดจากจำนวนฟีโบนัชชีที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ Fibonacci Spiral หรือ Golden Spiral คำแบบไทยคือ เรขาคณิตเกลียวทอง ด้วยการเพิ่มเส้นโค้งเข้าไปภายในพื้นที่สี่เหลี่ยม สิ่งที่ได้คือเกลียวที่มีสัดส่วนสมบูรณ์แบบ

เราลองมาใช้กับการ ออกแบบโลโก้ ดูบ้าง

เทคนิคเพิ่มเติม ใช้อัตราส่วนทองเพียงอัตราส่วนเดียว ต่อการออกแบบชิ้นงานหนึ่งชิ้นเท่านั้น ถ้าหากอยากได้ส่วนเล็กเพิ่มเติมให้ดึงออกมาจากอัตราส่วนตั้งต้น

 • ใช้เพื่อวัดความสูงและความกว้างของโลโก้ รวมไปถึงสัดส่วนของตัวหนังสือ
 • มีผลต่อการตัดสินใจ การวาง กะขนาด ความยาว ขององค์ประกอบหลักของโลโก้ ว่าจะเป็นอย่างไร ออกมาในรูปแบบไหน
 • การใช้อัตราส่วนทองในการออกแบบโลโก้ดูจะยุ่งยาก และซับซ้อนอยู่บ้าง แต่โลโก้ที่ได้จะออกมาดูสมบูรณ์แบบและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

 

รับออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้บริษัท

ออกแบบโลโก้บริษัท อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

สำหรับการ ออกแบบโลโก้บริษัท ปัญหาโดยส่วนใหญ่สำหรับนักออกแบบนั้น คือการออกแบบมาเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เมื่อ ออกแบบโลโก้บริษัท มาแล้ว อยากจะไปยื่นจดทะเบียนในทันทีเลยนั้น มันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าต้องห้าม ตามมาตรา 8 แห่งพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อีกทั้งยังต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือน หรือคล้ายกับของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้นแล้ว สำหรับการ ออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เมื่อได้ออกแบบมาแล้ว จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิ่งที่ตามมาคือ เจ้าของผู้ผลิตสินค้าภายใต้โล้โก้นั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้านั้นได้ 

เครื่องหมายการค้า คืออะไร

ซึ่่งหากเราได้กล่าวถึง การ ออกแบบโลโก้บริษัท ในที่นี้ ให้หมายความถึงเรื่อง เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 แห่งพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งให้คำนิยามของ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ว่าหมายถึง ภาพวาด, ภาพถ่าย, ภาพประดิษฐ์ตรา ชื่อ ข้อความ คำ ลายมือชื่อ ตัวหนังสือ และตัวเลข รวมถึงกลุ่มรูปทรงของวัตถุ รูปร่าง เสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 

แนวทางการออกแบบโลโก้บริษัท ที่สามารถจดทะเบียนได้

 1. ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

 

 • ชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา
 • ชื่อเต็มของนิติบุคคลที่สามารถจดทะเบียนได้ ต้องเป็นชื่อเต็มของนิติบุคคล และต้องแสดงโดยลักษณพิเศษ
 • ชื่อในทางการค้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ แต่ทั้งนี้ ชื่อดังกล่าว ต้องไม่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง 
 1. คำ หรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทางรัฐมนตรีประกาศกำหนด

2.1คำหรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หมายความว่า การใช้คำ หรือข้อความ ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ต้องไม่บ่งบอก หรืออธิบายถึงคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้น ๆ ซึ่งคำ หรือข้อความ ที่เล็งถึงคุณสมบัติพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

 

 • เป็นคำหรือข้อความ ที่มีความหมายรวมทั้งคำ ที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำในภาษาอื่น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คำทับศัพท์” 
 • เป็นคำ หรือข้อความ ที่เขียนขึ้นโดยเจตนาให้ตัวอักษรสะกดคำผิดหลับไวยากรณ์ ซึ่งหากพิจารณาการเรียกขานแล้ว ทำให้เข้าใจว่า เป็นคำ หรือข้อความที่มีการบรรยายถึงลักษณะพิเศษของสินค้านั้นโดยตรง
 • เป็นคำ หรือข้อความ ที่เขียนขึ้น โดยการนำคำ ที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป แล้วนำมารวมกัน แต่ความหมายออกมาบรรยายถึงลักษณะพิเศษของสินค้านั้นโดยตรง 

2.2 คำหรือข้อความดังกล่าว ต้องไม่ใช้ชื่อภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของภูมิศาสตร์ไทย หรือต่างประเทศ เช่นชื่อทวีป หมู่ เกาะ เป็นต้น

 1. คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ต้องเป็นคำที่สร้างใหม่ ไม่มีความหมาย หรือคำแปลใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 1. ตัวหนังสือ หรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น

 

 1. กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

 

เป็นการรวมกันตั้งแต่กลุ่มสี 2 สีขึ้นไป โดยแสดงลักษณะพิเศษ ไม่จำกัดว่า จะเป็นสีอ่อนหรือสีเข้ม แต่จะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นสีธรรมชาติของตัวสินค้า ตัวอย่างเช่น สีของเนื้อไม้ที่นำมาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ต้องไม่เกิดจากหน้าที่การงาน หรือการใช้งานของสินค้านั้น หรือเช่น สีไฟจากหน้าร้านเสริมสวย จะต้องไม่ใช่กลุ่มสีที่จัดเรียงกันตามแบบธรรมดา เป็นต้น 

ความหมายของสีโลโก้

ความหมายของสีโลโก้มาจากไหน?

ความหมายของสีโลโก้มาจากการปะทะกันของวิทยาศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม วิธีที่ลูกค้าของคุณตอบสนองต่อสีและการผสมสีนั้นได้รับอิทธิพลจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ความสวยงามความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เรียนรู้และการเขียนโปรแกรมเชิงวิวัฒนาการ

สุนทรียศาสตร์: เช่นเดียวกับโน้ตดนตรีการผสมสีโลโก้บางอย่างก็เข้ากันได้ดีบางส่วนสร้างความตึงเครียดที่ได้รับการแจ้งเตือนในขณะที่คนอื่น ๆ ปะทะกันและปิดลูกค้า ทฤษฎีสีพื้นฐานอธิบายว่าผู้บริโภคจะปรับแต่งจานสีที่ดูอ่อนโยนและคล้ายคลึงกันมากเกินไปและจะสับสนวุ่นวายกับการจัดเรียงสีที่ขัดแย้งกัน

ความสัมพันธ์ที่ได้เรียนรู้: เมื่อเวลาผ่านไปเราทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสีบางสีกับความรู้สึกบางอย่าง: คิดว่าเจ้าสาวที่สวมสีขาวในวันแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หรือผู้ไว้ทุกข์จะแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อแสดงถึงโอกาสที่น่าเศร้า อย่างไรก็ตามสมาคมเหล่านี้หลายแห่งเป็นวัฒนธรรมล้วนๆ: เจ้าสาวในอินเดียสวมผ้าส่าหรีหลากสีและในแอฟริกาใต้สีแดงเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์

ความสัมพันธ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้: นักวิจัยสงสัยว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์สีของเราบางส่วนเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ ตัวอย่างเช่นมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่เลือกสีน้ำตาลเป็นสีโปรดเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เน่าเปื่อยและอาจปนเปื้อน ในทางกลับกันสีแดงเป็นสัญญาณสากลของอารมณ์ที่เร่าร้อนและเร่าร้อนซึ่งทำให้ทั้งคนและสัตว์หยุดและสังเกตเห็น

ความหมายของสีโลโก้

color guide

ใช้โลโก้สีอะไรดี : ควรเลือกสีที่ดีสุดสำหรับแบรนด์ของคุณ

การเลือกสีโลโก้ที่ถูกต้องสามารถสร้างจุดแข็งของธุรกิจและช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้ และในทางกลับกันการการเลือกสีโลโก้ที่ผิดหย่อมส่งผลเสียและความรู้สึกแย่และไม่อยากจดจำอีกเลย

นักจิตวิทยา ได้วิเคราะห์แล้วนั้นและพบว่าสีบางสีมีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่วัดได้และสีอื่นๆ ใช่แล้วสีเหลืองจะทำให้แบรนด์ของคุณดูอ่อนเยาว์และเข้าถึงได้ แต่โลโก้สีเขียวไม่ได้ทำให้ลูกค้าคิดว่าแบรนด์ของคุณสงบสุขไปทั้งหมด เราได้ใช้การวิจัยของนักจิตวิทยา เพื่อการเลือกที่ชัดเจนว่าสีโลโก้ใดที่บ่งบอกถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้จริง นักจิตวิทยาระบุได้ดังนี้

 

 color guide

ควรใช้โลโก้สีอะไรดี และสีของโลโก้นั้นหมายถึงอะไร

โลโก้สีแดง

สีแดงเป็นสัญลักษณ์สากลของความตื่นเต้นความหลงใหลและความโกรธ ดึงดูดความสนใจและทำให้คุณโดดเด่นกว่าใคร แบรนด์ของคุณจะดู ขี้เล่นอ่อนเยาว์หรือทันสมัย? คิดว่าสีแดง เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคลาสสิกหรือจริงจัง? สีแดงอาจไม่เหมาะกับคุณ

สีแดงเป็นสีแรกที่เด็กทารกสามารถมองเห็นได้ (นอกเหนือจากสีดำและสีขาว) นักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่ามนุษย์พัฒนาความสามารถในการมองเห็นสีแดงได้ดีกว่าสีอื่น ๆ เนื่องจากช่วยให้เราระบุผลไม้ที่เติบโตบนต้นไม้ได้ง่ายขึ้น มันพัฒนาความหมายเชิงวิวัฒนาการที่แข็งแกร่งเช่นกันเมื่อพวกเขามีอารมณ์ (ไม่ว่าจะด้วยความโกรธหรือความหลงใหล) ใบหน้าของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดังนั้นวันนี้เราจึงเชื่อมโยงสีนั้นกับอารมณ์ที่สูงขึ้นรวมถึงความรักเพศความโกรธและความหลงใหล และในขณะที่ไม่ใช่อารมณ์อย่างแท้จริง แต่สีแดงก็ถูกแสดงเพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร (ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณเห็นในโลโก้อาหารและร้านอาหารมากมาย)

ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวๆ หรือใช้เป็นสีเฉพาะจุดสีแดงก็เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับสีโลโก้

รับออกแบบโลโก้สีแดง01

รับออกแบบโลโก้สีแดง03

รับออกแบบโลโก้สีแดง05

รับออกแบบโลโก้สีแดง02

รับออกแบบโลโก้สีแดง04

รับออกแบบโลโก้สีแดง06

โลโก้สีส้ม

สีส้มเป็นสีที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน เปลี่ยนเป็นสีส้มโดดเด่นกว่าใคร มีการใช้น้อยกว่าสีแดง แต่ยังคงอัดแน่นไปด้วยพลัง ระมัดระวังเมื่อใช้สีส้มหากแบรนด์ของคุณพยายามที่จะดูหรูหราเป็นผู้หญิงหรือจริงจังเนื่องจากสีส้มไม่ได้กระตุ้นลักษณะเหล่านั้นให้กับผู้บริโภค

การผสมผสานระหว่างสีเหลืองและสีแดงสีส้มทำให้เกิดลักษณะของทั้งสองสีหลักเหล่านั้น

ส้มเป็นหนึ่งในคำสีล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในภาษาอังกฤษ (ในภาษาอังกฤษเก่าเรียกว่า“ สีเหลือง - แดง” คำว่าส้มถูกนำมาใช้จากภาษาฝรั่งเศสเมื่อผลส้มถูกนำเข้าจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

โลโก้สีส้มเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง (ลองนึกถึงใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงหรือท้องฟ้าสีส้มตอนพระอาทิตย์ขึ้น / ตก) และมักใช้กับแบรนด์ที่คิดว่าตัวเองแตกต่างกันเล็กน้อย

รับออกแบบโลโก้สีส้ม01

รับออกแบบโลโก้สีส้ม03

รับออกแบบโลโก้สีส้ม05

รับออกแบบโลโก้สีส้ม02

รับออกแบบโลโก้สีส้ม04

รับออกแบบโลโก้สีส้ม06

โลโก้สีเหลือง

โลโก้สีเหลืองสะท้อนถึงความเป็นมิตรต่อแสงแดดที่เข้าถึงได้ง่าย สีเหลืองเปล่งประกายและแบรนด์ของคุณจะเปล่งประกายความอ่อนเยาว์ในราคาไม่แพง ในทางกลับกันผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมโยงสีเหลืองกับแบรนด์ที่มีวุฒิภาวะหรือแบรนด์หรูดังนั้นควรคิดให้ดีว่านั่นคือวิธีที่คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเห็น

สีเหลืองเป็นสีหลักในระบบสีลบและเป็นสีสีแรก ๆ ที่มนุษย์สามารถผสมได้ มีสมาคมทางวัฒนธรรมมากมาย (ทองคำทุ่งข้าวสาลีและข้าวโพดแสงแดด ฯลฯ ) และเป็นหนึ่งในสีที่มีความหลากหลายมาก สีเหลืองนวลสว่างและสดโดยที่ทองลึกมีน้ำหนักและประวัติมากกว่า

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง01

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง03

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง05

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง02

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง04

รับออกแบบโลโก้สีเหลือง06

โลโก้สีเขียว

การวิจัยอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นว่าสีเขียวไม่ได้เชื่อมโยงกับลักษณะบุคลิกภาพของแบรนด์มากมาย แต่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้สีเขียวสำหรับธุรกิจทุกประเภท

เนื่องจากพืชมีสีเขียว (และกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากฤดูหนาวอันยาวนาน) หลายคนจึงกล่าวว่าสีเขียวเป็นสีแห่งการเติบโตหรือชีวิตใหม่และในช่วงกลางของหญิงตั้งครรภ์มักจะทาสีเขียวโดยสวมสีเขียว แต่ในอดีตและในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสีเขียวเป็นสีแห่งความตาย (อันที่จริงแล้วสีย้อมสีเขียวที่ได้รับความนิยมซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 นั้นรวมถึงสารหนูและมันก็คร่าชีวิตผู้คนอย่างแท้จริงบางคนแย้งว่าบางส่วนอาจต้องรับผิดชอบต่อการตายของนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งผนังถูกปิดด้วยวอลล์เปเปอร์ย้อมสีเขียว)

ในสหรัฐอเมริกาเราเชื่อมโยงสีเขียวกับเงินเพราะดอลลาร์เป็นสีเขียว แต่อย่าลืมว่าสมาคมนี้จะไม่ยึดโยงกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร? สีเขียวสามารถใช้ได้กับแบรนด์ใดก็ได้ สร้างความหมายด้วยสีสันเฉดสีรูปร่างโลโก้และแบบอักษรที่คุณเลือก

รับออกแบบโลโก้สีเขียว01

รับออกแบบโลโก้สีเขียว03

รับออกแบบโลโก้สีเขียว05

รับออกแบบโลโก้สีเขียว02

รับออกแบบโลโก้สีเขียว04

รับออกแบบโลโก้สีเขียว06

โลโก้สีน้ำเงิน

สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้ใหญ่ คุณควรใช้สำหรับโลโก้ของคุณหากคุณต้องการได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือในฐานะราชาแห่งสีคลาสสิกสีน้ำเงินปรากฏอยู่ในโลโก้มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลโก้ทั้งหมด หากคุณใช้สีน้ำเงินสำหรับแบรนด์ของคุณคุณต้องหาวิธีที่จะโดดเด่น!

เมื่อพิจารณาถึงความนิยมในปัจจุบันและความจริงที่ว่ามันเป็นสีหลักจึงเป็นสีใหม่ที่มนุษย์ตั้งชื่อขึ้นมาคนโบราณ (กรีกจีนญี่ปุ่นและฮิบรู) ไม่มีชื่อสีฟ้า เป็นคำสีสุดท้ายที่ปรากฏในแทบทุกภาษา ในความเป็นจริงทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าหนึ่งในนามิเบียที่ภาษาไม่มีคำว่าสีน้ำเงิน

ทั้งหมดที่กล่าวมาให้เลือกสีน้ำเงินสำหรับแบรนด์ของคุณหากคุณต้องการแสดงความมั่นใจแบบคลาสสิกหรือมั่นใจในแบรนด์ของคุณ (ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในนามิเบีย!) ระวังสีฟ้าถ้าคุณอยู่ในบริการอาหาร (มันควรจะระงับความอยากอาหาร) หากคุณรักสีน้ำเงินและต้องการความขี้เล่นมากขึ้นเพียงแค่เลือกสีน้ำเงินที่อ่อนกว่าซึ่งเข้ากับล้อสีของนกเป็ดน้ำมากกว่า

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน01

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน03

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน05

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน02

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน04

รับออกแบบโลโก้สีน้ำเงิน06

โลโก้สีม่วง

สีม่วงเป็นจุดที่ฟรุ้งฟริ้งหรูหรา ใช้สีม่วงเพื่อให้ดูล้ำสมัยและชาญฉลาดไปพร้อม ๆ กัน ในนั้นก็มีความเป็นผู้หญิงแฝงอยู่ด้วย

สีม่วงอาจได้รับความเชื่อมโยงที่หรูหราเนื่องจากในอดีตสีย้อมสีม่วงมีราคาแพงมากดังนั้นสีจึงถูกสวมใส่โดยคนที่ร่ำรวยมากเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสีม่วงคือแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความหรูหราและความมั่งคั่ง แต่ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสีที่ดูจริงจังเกินไป มีโปรเจ็กต์ขี้เล่นราคาแพงหรือไม่? สีม่วงเหมาะมาก ขายเสื้อผ้าผู้ชายราคาไม่แพง? คุณจะต้องต่อสู้กับการต่อสู้ที่ยากลำบากกับแบรนด์สีม่วง

รับออกแบบโลโก้สีม่วง01

รับออกแบบโลโก้สีม่วง03

รับออกแบบโลโก้สีม่วง02

รับออกแบบโลโก้สีม่วง04

โลโก้สีชมพู

ในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ไม่มีอะไรที่บอกว่า“ ผู้หญิง” ได้เหมือนกับสีชมพู แต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้น ตั้งแต่สีชมพูอ่อนพันปีไปจนถึงม่วงแดงนีออนสีชมพูสามารถทำให้แบรนด์ดูทันสมัยอ่อนเยาว์และหรูหรา

สีชมพูเป็นสีที่ผิดปกติ ทั้ง 6 สีที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสีหลักหรือสีรองในระบบสีลบ ตามทฤษฎีแล้วสีชมพูเป็นเพียงสีแดงอ่อน แต่เราไม่มีคำภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับสีฟ้าอ่อนหรือสีเหลืองอ่อน นอกจากนี้ยังเป็นคำสีที่ค่อนข้างทันสมัยซึ่งเข้ามาในภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 17 เท่านั้น ดังนั้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานของสีสีชมพูจึงยังดูอ่อนเยาว์และฮิปมาก

ความหมายทางวัฒนธรรมที่รู้จักกันดีของสีชมพู = ความเป็นผู้หญิงไม่มีอยู่ก่อนทศวรรษ 1940 เมื่อผู้ผลิตเสื้อผ้าตระหนักว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้มากขึ้นหากพวกเขาเปลี่ยนเพศเสื้อผ้าสำหรับเด็ก ก่อนหน้านั้นเป็นสีที่ไม่เป็นเพศและเป็นตัวแทนของความหรูหรา

รับออกแบบโลโก้สีชมพู01

รับออกแบบโลโก้สีชมพู03

รับออกแบบโลโก้สีชมพู02

รับออกแบบโลโก้สีชมพู04

โลโก้สีน้ำตาล

บราวน์ทำอะไรให้คุณได้บ้าง? ทำให้แบรนด์ของคุณดูแข็งแกร่งเป็นผู้ชายและจริงจัง สีน้ำตาลเป็นสีโลโก้ที่มีการใช้น้อยที่สุดดังนั้นหากคุณเลือกสีนี้คุณจะต้องโดดเด่นกว่าคู่แข่ง คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณดูเป็นผู้หญิง

สีน้ำตาลอาจไม่ได้ใช้บ่อยนักเนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับการเน่าเปื่อยและการสลายตัว อย่างไรก็ตามสมาคมนั้นสามารถเอาชนะได้ นอกจากนี้สีน้ำตาลยังเป็นสีที่เข้มข้นและเป็นธรรมชาติ (ซึ่งเกิดจากการผสมสีอื่น ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน) อาจเป็นการดีที่จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติแก่แบรนด์และเหมาะสำหรับ บริษัท ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลตามธรรมชาติ (เช่นกาแฟหรือช็อกโกแลต) นอกจากนี้ยังแสดงถึงความชราดังนั้นมักใช้กับโลโก้ประเภทที่ต้องการความรู้สึกแบบวินเทจทำมือ

รับออกแบบโลโก้สีน้ำตาล01

รับออกแบบโลโก้สีน้ำตาล03

รับออกแบบโลโก้สีน้ำตาล02

รับออกแบบโลโก้สีน้ำตาล04

โลโก้สีดำ

สีดำคือสีดำใหม่ ต้องการดูเรียบหรูทันสมัยและหรูหรา? เวลาไปดำ. ค่อนข้างประหยัดและราคาไม่แพง? อยู่ห่างจากด้านมืด

สีดำไม่ได้เป็นสีเดียวกับสีส้มและสีม่วง มนุษย์มองเห็นสีเหล่านั้นเพราะเป็นความยาวคลื่นเฉพาะของแสงที่เราระบุและแยกแยะได้ ในทางกลับกันสีดำคือการไม่มีแสง สำหรับสิ่งที่เก่าแก่พอ ๆ กับตัวมันเองสีดำยังคงให้ความรู้สึกทันสมัย ความเรียบง่ายแทบจะสั่นสะเทือนทำให้โลโก้สีดำล้วนให้ความรู้สึกลึกลับและเป็นเอกสิทธิ์ที่แบรนด์หรูสามารถใช้ประโยชน์ได้

รับออกแบบโลโก้สีดำ01

รับออกแบบโลโก้สีดำ02

โลโก้สีเทา

ไม่มืดไม่สว่างทีเดียว สีเทาเป็นพื้นกลางของผู้ใหญ่คลาสสิกและจริงจัง เข้มขึ้นเพื่อเพิ่มความลึกลับ เบาลงเพื่อให้เข้าถึงได้มากขึ้น

เช่นเดียวกับสีดำมีความเรียบง่ายอย่างสิ้นเชิงกับสีเทา อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีความนุ่มนวลกว่าจึงให้ความรู้สึกที่เงียบและจริงจังมากขึ้นทำให้โลโก้สีเทาให้ความรู้สึกคลาสสิก

รับออกแบบโลโก้สีเทา01

รับออกแบบโลโก้สีเทา02

ทำไมต้องลงทุนออกแบบโลโก้

แบรนด์คืออะไร ทำไม ออกแบบโลโก้ ถึงสำคัญ?

ตัวอย่างเช่น บนโลกนี้บริษัทเฟอร์นิเจอร์ในแบรนด์ต่างๆมากมาย แต่แบรนด์ที่โดดเด่นในความคิดของคนส่วนใหญ่คือ IKEA เมื่อผู้คนนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์ ในราคาที่ไม่แพง บริษัท IKEA เป็น บริษัท ที่คนจะนึกถึงในระดับต้นๆ

คุณ ดังที่ Scott Cook ผู้ร่วมก่อตั้ง Intuit กล่าวไว้ว่า:

“ แบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกกับผู้บริโภคอีกต่อไปว่ามันคือสิ่งที่ผู้บริโภคบอกต่อกันและกัน”

Scott Cook

รับออกแบบโลโก้

โลโก้คือวิธีที่ บริษัทองค์กรหรือบุคคล รับรู้โดยผู้ที่ได้สัมผัสมากกว่าการบอกแค่ชื่อของธุรกิจคุณ การ ออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ของแบรนด์ คือความรู้สึกแรกต่อผู้พบเห็น และมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเข้าหาคุณหรือไม่

โลโก้แบรนด์จึงอยู่ในใจพวกเขา อยู่ในความคิดของทุกคนที่สัมผัสกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพนักงานนักลงทุนสื่อและที่สำคัญที่สุดคือลูกค้า จะส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการพบเห็นโลโก้ของคุณ เพียงครั้วเดียว

"พูดง่ายๆการ ออกแบบโลโก้ คือการรับรู้เกี่ยวกับคุณ"

เมื่อลองนึกถึงแบรนด์ ยี่ห้อใดก็ได้ เช่น Apple, Coca-Cola, FedEx, Dunkin ’Donuts - ในที่นี้ คนไทยส่วนเป็นแฟนตัวยงของ Apple ที่นี่ดังนั้นเราจะไปลองยกตัวอย่างไปกับ โลโก้Apple

โลโก้ Apple คืออะไร?  มันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และสิ่งอื่นๆ เราไม่ได้เห็นแบรนด์ Apple ตามโฆษณาทีวี Internet ใบปลิว หรือป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่บ่อยๆทุกวันหรือพร่ำเพรื่อ แต่Apple เลือกการโฆษณาในระยะสั้นๆ พูดน้อยๆ หรือไม่พูดเลยมีแต่ภาพสวยๆเรียบง่าย ดึงดูดสายตา ในโฆษณาจะมีรูปสินค้านิดหน่อย หรือ 1/10% ของโฆษณา 25วินาที และจะมีในช่วงมีสินค้าใหม่เปิดตัวเท่านั้นเอง ในช่วงเวาลาพักเบรคระหว่างการดูสิ่งที่เพลิดเพลินไม่ว่า จะหนัง ละคร เพลง หรือข่าว ที่เราชื่นชอบก็จะมีการขั้นโฆษณา10นาที ที่หลายแบรนด์ที่ยัดเยียดเนื้อหาซ้ำๆพูดเยอะๆวุ่นวาย จนเกิดความหน้ารำคาญ แต่โฆษณา Apple ที่แตกต่างมาเพียง ภาพและเพลง กับรูปสินค้าสั้นๆ ปิดท้ายด้วยรูปApple แหว่งๆ แต่โฆษณานี้เรียบง่าย สามารถทำให้ผู้คนที่เห็นจดจำ และลืมโฆษณาเนื้อหารกๆน่ารำคาญทั้งหมดออกจากหัวนั่นคือการตลาดและการโฆษณาทั้งหมด มันเป็นการตลาดและการโฆษณาที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

ออกแบบโลโก้ ที่ดีคือบุคลิกภาพของแบรนด์
บุคลิกภาพของแบรนด์ที่เห็นครั้งแรกนั่นคือโลโก้ การออกแบบโลโก้ ที่ดีที่สุดจะเข้าถึงสเปกตรัมของความคิดอารมณ์และรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ โลโก้ของมันรวมถึงลักษณะเฉพาะตัวคือที่สุดของแบรนด์ นี่คือสิ่งที่ทำให้ Appleใช้นักออกแบบที่เก๋ไก๋มินิมอลหรือ REI เป็นนักทำกิจกรรมยืนอยู่ในธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้บุกเบิก โลโก้ที่ดีของแบรนด์คือเหตุผลที่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับลูกค้าที่เหนียวแน่นและเป็นพื้นฐานของความคิดส่วนตัวที่ก่อตัวขึ้น เมื่อนึกถึงสินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สถาปัตยกรรมของโลโก้คุณ
สถาปัตยกรรมตราสินค้าหรือโลโก้คือระบบชื่อสีสัญลักษณ์และภาษาภาพที่ประสานกันซึ่งกำหนดตราสินค้าหรือโลโก้สินค้าและบริการ สถาปัตยกรรมของโลโก้ที่เหนือกว่านั้นมีความตั้งใจและใช้งานง่ายซึ่งเกิดจากการค้นคว้าเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า ระบบสถาปัตยกรรมโลโก้บริษัท มักถูกจัดประเภทเป็นภาพหลัก โลโก้แบรนด์หลักที่เป็นหนึ่งเดียว จะต้องเชื่อมโยงแบรนด์ย่อยหลายแบรนด์ โลโก้ที่ได้รับการรับรองและเป็นที่นิยมประกอบด้วยแบรนด์หลักที่มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปตามแบรนด์ลอง

โลโก้และสโลแกน

ชื่อและแท็กไลน์

โลโก้และสโลแกนของแบรนด์เป็นสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลกมากที่สุด ควรจะเต็มไปด้วยความหมายไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือเป็นผลมาจากการเล่าเรื่องแบรนด์อย่างมีระเบียบแบบแผน มีหลายอย่างในการสร้างชื่อโลโก้และสโลแกน ในการวิจัยตลาดเชิงลึกการระดมความคิดการปรับแต่งและการทดสอบ - กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่า โลโก้เหล่านี้ไม่เพียงมีความหมาย แต่ยังสามารถแสดงเป็นเจ้าของได้ด้วย ลักษณะที่ซับซ้อนของการสร้างโลโก้และสโลแกนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญ โลโก้ที่ชัดเจนบ่งบอกถึงการนำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัส

เอกลักษณ์ของโลโก้

Brand-Identity นักออกแบบโลโก้

เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเป็นมากกว่าโลโก้ Identity คือการสรุปภาพของความจริงอันลึกซึ้งที่เปิดเผยเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณในด้านกลยุทธ์และการวางตำแหน่ง อัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพจะรวบรวมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของแบรนด์ของคุณรวมถึงบุคลิกภาพคำมั่นสัญญาและวัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณคือตราประทับที่มีต่อโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความหมายที่มีพลังในการสื่อสารสาระสำคัญของแบรนด์ของคุณในทันทีที่มองเห็นได้กับทุกคนที่สัมผัส

ออกแบบโลโก้ คืออะไร ?
การสร้างโลโก้คือการกำหนดลักษณะการรับรู้ของ บริษัท องค์กรหรือบุคคล

การรับรู้ของลูกค้าเองจะไม่ออกไปซื้อ iPhoneรุ่นใหม่ แม้จะดีแค่ไหน แถมราคายังสูงกว่าตลาดทั่วไปแต่เชื่อไหมว่าจิตได้สำนึกของหลายๆคนพยายามและอยากได้มาครอบครองแม่จะต้องเป็นหนี้ เพราะ Apple ได้ฝั่งรากความรู้สึกต่อสังคมทั้งโลก ว่าตัวมันอยู่เหนือแบรนด์อื่นทั้งหมด แค่เพียงคุณหยิบมันออกมาพร้อมโลโก้ Appleแหว่งๆ ผู้คนที่อยู่แวดล้อมคุณจะรู้สึกถึงความมีรสนิยมของผู้ใช้ทันทีถึงแม้ไม่ได้พูดมันออกมาก็ตาม

กล่าวโดยสรุปว่าแต่ละคนรับรู้แบรนด์อย่างไร (โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว) ทั้งหมดเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์นั้นอย่างไร พลังของการสร้างโลโก้เป็นความจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับการรับรู้:

การรับรู้เป็นสิ่งที่อ่อนแอ จนถูกแบรนด์ครอบงำ

การสร้างแบรนด์มีอำนาจในการกำหนดรูปแบบการรับรู้ของเราเพราะการรับรู้เหล่านั้นอ่อนไหวต่อการถูกสร้างขึ้น พวกเขาแทบจะร้องไห้ออกมา ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามเรากำลังค้นหาความหมายและลำดับในโลกรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีเราก็หลงทาง เราต้องการให้ความเป็นจริงของเรามีเหตุผล

เท่าที่สมองของเรากังวลไม่มีความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างการรับรู้และความเป็นจริง สิ่งที่เรารับรู้คือสิ่งที่เป็นจริงสำหรับเรา พลังที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์อยู่ที่นี่ หากการสร้างแบรนด์สามารถหล่อหลอมการรับรู้ของเราและการรับรู้ของเราคือความจริงของเราสิ่งนั้นจะเป็นดังนี้:

การสร้างแบรนด์มีอำนาจในการกำหนดความเป็นจริง

มันอาจจะฟังดูเกินบรรยาย แต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริง พลังของการสร้างแบรนด์ต่อความเป็นจริงของผู้บริโภคคือเหตุผลที่ บริษัท ต่างๆเช่น Apple ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ในทุกๆปี เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากความสามารถในการออกแบบการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในรูปแบบที่มีคุณค่ามหาศาล

ทำไมต้องลงทุนในการสร้างโลโก้?

ทำไมต้องลงทุนออกแบบโลโก้

ความลังเลของบาง บริษัท ที่จะลงทุนในการสร้างโลโก้ก็เป็นเรื่องของการรับรู้เช่นกัน

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและผลตอบแทนเชิงปริมาณ แต่ข้อเท็จจริงง่ายๆก็คือคุณไม่สามารถกำหนดราคาให้กับมูลค่าของการพัฒนาแบรนด์ที่แท้จริงอย่างแท้จริงได้

แล้วทำไมต้องลงทุนในการ ออกแบบโลโก้? คำปฏิบัติการที่นี่คือ "การลงทุน" มี บริษัท จำนวนมากเกินไปที่มองว่าการสร้างโลโก้ เป็นเพียงค่าใช้จ่ายอื่นที่นับรวมกับงบประมาณการตลาดของตน แต่เมื่อคุณเข้าใจว่าการสร้างตราสินค้าที่สำคัญมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรคุณจะเห็นว่ามันเป็นมากกว่ากลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถให้ผลตอบแทนที่วัดผลได้ตลอดอายุของ บริษัท ของคุณ ดูผลตอบแทน 5 อันดับแรกที่คุณจะได้รับจากการลงทุนสร้างแบรนด์ของคุณ:

ดึงดูดลูกค้าในกลุ่มตลาดอย่างถาวร
เป้าหมายหลักของการริเริ่มการสร้างโลโก้คือการวิจัยลูกค้า การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้คุณระบุได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าประเภทใดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมของ บริษัท ของคุณ ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างตัวตนของผู้ชมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและสร้างข้อความทางการตลาดที่กำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าในอุดมคติของคุณ ลูกค้าในกลุ่มตลาดของคุณไม่เพียง แต่มีแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งที่คุณขายเท่านั้น พวกเขายังมีความเชื่อมั่นกับแบรนด์ของคุณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสินค้าใหม่ คุณจะเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้าคุณจะเลือก