ออกแบบโลโก้กัญชา

รับออกแบบโลโก้

การรับ ออกแบบโลโก้กัญชา

ปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้การยอมรับว่าสามารถนำมาปรุงกับอาหารได้ และ ยังช่วยบรรเทารักษาโรคได้ และเมื่อธุรกิจที่มี ใบกัญชา เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารเพื่อสุขภาพ เราจึงขอ ออกแบบโลโก้ นี้อย่างใส่ใจทุกขั้นตอน

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กัญชา ถือเป็นตัวยาสำคัญที่ใช้ในตำรับยา โดยตำรายาไทยโบราณบันทึกไว้ว่า กัญชา เป็นตัวยาหลักของตำรับยา นำมาใช้เป็นยารักษาโรคและปรุงอาหารได้ เช่น ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ หรือ ตำราพระโอสถพระนารายณ์

ยุคกรุงศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนสยามยุคหนึ่ง เป็นยุคที่การค้าขายของไทยเจริญรุ่งเรืองมาก มีการติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งยุโรปและจีนได้อย่างเฟื่องฟู รวมถึงเรื่องของอาหารและวัฒนธรรมไทย
ที่ดำรงอยู่คู่คนไทยมานาน แม้แต่ กัญชา ที่ตำรายาไทยโบราณได้บันทึกไว้ โดยบางตำรากัญชาเป็นตัวยา
หลักของตำรับยานั้น ขณะที่บางตำรายากัญชาเป็นส่วนประกอบร่วม เช่น ตำราพระโอสถพระนารายณ์ หรือ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ถือเป็นหลักฐานทางการแพทย์ไทยชิ้นสำคัญ

กัญชาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหลายศตวรรษก่อนถูกห้ามในปี พ.ศ.2473 ที่ทราบกันดีว่าผู้ใช้แรงงานใช้กัญชาเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ และใช้เพื่อบรรเทาการเจ็บครรภ์ของหญิงได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายและประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ให้สามารถนำกัญชามาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย และ พัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และใช้รักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมทางการแพทย์ได้

เกี่ยวกับกัญชา ที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา งาน ออกแบบโลโก้กัญชา นี้จึงเชื่อมโยง
มาจากความเป็นไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญ เราจึงเน้นที่ความเป็นไทยของสมัยโบราณมาเป็นแบบในการ
สร้างโลโก้ และเน้นหนักไปที่ลวดลายจากความเป็นไทยของคนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ดำรงชีวิตได้อย่าง
เรียบง่าย มีอาหารเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนสมัยก่อนได้อย่างดี

ออกแบบโลโก้-กัญชา01

ส่วนของสีที่เรารับ ออกแบบโลโก้ นี้ เราคำนึงองค์ประกอบของสีเป็นหลัก โดยสีที่ใช้ต้องเป็นสีดำ สีทอง ที่ให้พลังของความเป็นอมตะคลาสสิก สีดำให้ความรู้สคกถึงความหรูหรา มีราคา รสนิยม ในส่วนของสีทอง สีที่ให้พลังอำนาจ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความมีอำนาจ และการมองโลกในแง่ดี เข้าถึงจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้ง และเมื่อนำทั้งสองสีมารวมตัวกัน ให้ความรู้สึกที่ทรงพลัง มีอำนาจยิ่งใหญ่ และเข้ากันได้อย่างลงตัว

และเมื่อเรานำลวดลายไทย บวกกับสีดำ สีทอง รวมตัวกันแล้ว ได้โลโก้กัญชา ที่มีคุณค่า ทรงพลัง มีอำนาจเหนือกว่า ลวดลายที่งดงาม เส้นสายและน้ำหนักที่ลงบนตัวโลโก้กัญชา ทรงคุณค่าเลิศล้ำ วิจิตรตระการตาเหนือสิ่งอื่นใดเหลือเกิน

ถือเป็นผลงานชิ้นเอกในงานรับ ออกแบบโลโก้กัญชา ที่ทางทีมงานภาคภูมิใจในการนำเสนอ
ผลงานนี้เป็นอย่างมาก เป็นรางวัลชิ้นเอกที่ผู้ว่าจ้างชื่นชมในโลโก้กัญชาชิ้นเอกที่ออกมาแล้ว
งดงามล้ำค่ากว่าที่ได้คิดไว้ มีความภาคภูมิใจทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบโลโก้นี้ และเหนือสิ่งอื่นใดในการรับออกแบบโลโก้ครั้งนี้ผู้ออกแบบมีความสุขกับผลงานชิ้นนี้ถึงมากที่สุด