รับออกแบบโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท

ในการ รับออกแบบโลโก้บริษัท

จะต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญในการออกแบบคือต้องมีความสร้างสรรค์ มีลักษณะเฉพาะตัว มีความเรียบง่าย มีสีสันที่โดดเด่น สั้นกระชับ จดจำได้ง่าย และสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างชัดเจน

โลโก้ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายการค้าของบริษัท ห้างร้าน หรือ องค์กร ที่มีภาพเป็นชื่อบริษัท หรือลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่นเป็นองค์ประกอบร่วมกัน แต่วัตถุประสงค์หลักของโลโก้คือ การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภค และสามารถสะท้อนถึงตัวตนได้ตั้งแต่แรกเห็นและจดจำได้ง่าย

ลักษณะของโลโก้ควรเป็นอย่างไร

รับออกแบบโลโก้บริษัท
1.Wordmark เป็นโลโก้ที่ออกแบบโดยการนำตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียง หรือที่เรียกว่า logotype เช่นบริษัท eBay, IBM, Google.
2.Letterform เป็นโลโก้ที่สร้างจากการประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเดียวให้มีลักษณะพิเศษกว่า เช่น McDonald’s, Uber
3.Pictorial เป็นโลโก้ที่มีลักษณะเป็นรูปภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วจดจำได้ง่าย เช่น Twitter, Starbucks.
4.Abstract เป็นโลโก้ที่ไม่ได้สื่อถึงสิ่งใดแต่จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเหมือนกับภาพศิลปะแบบนามธรรม เช่น Nike, Futural.

โลโก้บริษัทควรสื่อถึงอะไร

ในการรับออกแบบโลโก้บริษัท จะต้องสื่อได้ถึงรูปร่างและสีสันของโลโก้บริษัทได้ว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร ให้บริการอะไร เมื่อใครก็ตามที่เห็นโลโก้บริษัทแล้ว พวกเขาควรสัมผัสได้ถึงอะไร บุคลิกภาพของแบรนด์ ความโดดเด่นของแบรนด์ของคุณที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

สีใดที่เหมาะกับโลโก้บริษัท

รับออกแบบโลโก้บริษัท
สีมีส่วนสำคัญมากต่องาน รับออกแบบโลโก้บริษัท เพราะสีสามารถสื่อถึงตัวของคุณได้อย่างดีที่สุด เทคนิดคือให้เลือกสีที่คู่แข่งไม่ได้ใช้สีในโลโก้ของเขา เพราะสีที่แตกต่างมีผลต่อทางด้านจิตวิทยา เช่น สีแดงถูกใช้อย่างเหมาะสมใบแบรนด์ โคคาโคล่า สีที่ทำให้รู้สึกที่ความมีชีวิตชีวา ความเร็ว ความตื่นเต้น หรือสีน้ำเงินของ Samsung, Ford ที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง ความมีระเบียบ ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี

แบบอักษร ควรมีลักษณะใด
อักษร สื่อถึงอารมณ์และความหมายที่แตกต่าง เหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย เช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับร้านขนมหวานที่สื่อถึงความน่ารัก ความอ่อนหวาน ความสนุกสนาน หรือ บริษัทที่ขายอะไหล่รถยนต์ที่ใช้อักษรที่มีลักษณะหนา ตรง สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน

7 เทคนิคในงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท

1.โลโก้ต้องดึงดูดต่อสายตาผู้พบเห็น และมีความหมายให้ผู้พบเห็นได้คิดตามว่าต้องการสื่อถึงอะไร แต่จะต้องดูไม่ยากจนเกินไป
2.เน้นความเรียบง่าย โลโก้เป็นเหมือนประตูนำทางสู่บริษัทของคุณได้ ความเรียบง่ายจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ ต้องออกแบบให้ดูเรียบง่ายสบายตาแต่สื่อความหมายของบริษัทได้
3.จดจำได้ง่าย เห็นแล้วเข้าใจทันทีว่าโลโก้นี้สื่อถึงอะไร
4.สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โลโก้จะต้องออกแบบมาแล้วสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้
5.มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณต้องทำการวิจัยถึงธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจเพื่อให้โลโก้ของคุณมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น
6.ลักษณะของโลโก้ต้องใช้ได้กับทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้วางบนหัวกระดาษจดหมาย ตัวผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบโลโก้ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย เพราะโลโก้ของคุณจะถูกเผยแพร่และภาพลักษณ์ออกสู่สายตาได้ด้วย
7.ใช้สีอย่างสร้างสรรค์ การเลือกสีให้กับโลโก้ต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย นอกจากนี้การใช้สีต้องสื่อถึงความรู้สึกของผู้บริโภคให้เข้าใจได้ง่ายและกินใจเมื่อได้พบเห็น

และหัวใจสำคัญของงาน รับออกแบบโลโก้บริษัท คือ

ต้องมีความสร้างสรรค์ ต้องมีเอกลักษณ์ คือตัวแทนของผลิตภัณฑ์ต้องมีความเป็นชิ้นเดียว สิ่งเดียว มีความเรียบง่ายเข้าถึงได้ง่าย จดจำได้ง่าย และต้องสื่อความหมายได้ ที่อาจจะใช้เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ และใช้สีสันให้พอดีโดยหลักการคือใช้เพียงแค่ 1-3 สีเพื่อไม่ทำให้เกิดความสับสนกับสีสันที่มากจนเกินไป และทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบโลโก้เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบโลโก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร

Posted in บทความ and tagged , , , .